​NEWS

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล

ตลอดปี

 

ต้อนรับเด็ก ๆ สำหรับการเตรียมความพร้อม และการเข้าสังคม ระดับชั้นเตรียมอนุบาล น้องจะเริ่มสามารถสอนการดูแลตนเองเบื้องต้นได้บ้างแล้ว การเข้าโรงเรียนจะทำให้น้องสามารถปรับตัวกับการเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้นในระดับชั้นต่อไป

ขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจสามารถพาน้องมาเยี่ยมชมการเรียนการสอน รับระเบียบการ และชมสถานที่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาลเปิดรับตลอดปี สามารถเข้าเรียนได้ทันที

รับนักเรียนตั้งแต่ 2 ขวบเป็นต้นไปค่ะ

ข้อเสียของการให้ลูกดูทีวี

28 กรกฎาคม 2557

 

เพียงแค่การดูโทรทัศน์ก็ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กแล้ว โดยที่ยังไม่ต้องคำนึงถึงเนื้อหาของรายการที่ดู เมื่อพูดถึงการดูโทรทัศน์ ในบทความนี้เราจะรวมไปถึงสื่ออิเลคโทรนิคดิจิตอลสมัยใหม่ต่างๆที่ทำให้เด็ก ต้องอยู่นิ่ง เฝ้าดูจ้องมองทั้งหลายด้วย เช่นคอมพิวเตอร์ วีซีดี  การวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลของการดูทีวีต่อการคิด การพูด จินตนาการ สัมผัสรู้ต่างๆ(senses) ร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมของเด็ก  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ปกครอง ครู นักการศึกษาต้องตระหนักถึงผลกระทบเหล่านี้

การดูโทรทัศน์ทำให้-เด็กตกอยู่ในสภาวะ “ผีดิบซอมบี้”     การดูโทรทัศน์ทำให้เด็กไม่กระตือรือร้น และจิตตกภวังค์ คล้าย “ผีดิบซอมบี้” สภาวะเช่นนี้จะต่างไปจากภาวะที่เด็กร่าเริง กระตือรือร้น เมื่อพวกเขาไม่ได้นั่งหน้าจอ ผู้ปกครองบางคนได้สังเกตเห็นว่า “ ลูกวัยห้าขวบตกอยู่ในภวังค์เมื่อเขาดูทีวี เหมือนเขาถูกจับไว้ให้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ  ถูกดูดซับเข้าไปอย่างสิ้นเชิง ไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใดอีกต่อไป”     ส่วนอีกรายหนึ่งก็บอกว่า “ลูกตกอยู่ในภวังค์จริงๆ เมื่อดูทีวี”

ระเบียบการตรวจสุขภาพในตอนเช้า

21 กรกฎาคม 2557

 

รบกวนผู้ปกครองให้นักเรียนตรวจสุขภาพก่อนเข้าห้องเรียนในตอนเช้า เพื่อคัดกรองเด็กเพื่อป้องกันโรค

 

1. ให้ครูตรวจอุณหภูมิ

2. ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ

3. ตรวจดู มือ ปาก เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

 

สำหรับนักเรียนที่ป่วยและมียาทาน โรงเรียนขอความร่วมมือในการหยุดเรียนจนกว่าจะหาย เพื่อมิให้แพร่เชื้อโรคและ/หรืออาจจะติดเชื้อโรคเพิ่มขึ้นในขณะที่เด็กร่างกายอ่อนแอ

 

 

สาธารณสุขเข้าเยี่ยมโรงเรียน

15 กรกฎาคม 2557

 

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และแนะนำถึงวิธีการป้องกันการระบาดของโรคต่าง ๆ ที่จะมากับหน้าฝน

ตรวจสุขภาพประจำปี

19 มิถุนายน 2561

 

แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิภาราม มาเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 11.00 น.