top of page

กิจกรรมทัศนศึกษา

5.jpg
8.jpg
3.jpg
7.jpg
4.jpg
9.jpg

ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์  16 สิงหาคม 2561

           โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และเพิ่มประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็กๆ

           คณะคุณครูได้พาเด็กๆ ไปที่ซาฟารีเวิลด์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กๆ ตื่นเต้นกับสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด ได้แก่ ม้าลาย ยีราฟ อูฐ แรด เสือ สิงโต หมี กวางหลากหลายสายพันธุ์ และนกชนิดต่างๆ ที่หาดูได้ยาก รวมทั้งการแสดงลิงอุรังอุตัง สิงโตทะเล และโลมาที่สำคัญ เด็กๆ ได้ฝึกระมัดระวังตัวในการออกไปข้างนอก เช่น อยู่กับคุณครู ไม่ไปกับคนแปลกหน้า เด็กๆ ทำตามกติกาข้อตกลงได้ยอดเยี่ยมมากๆ ค่ะ

bottom of page