กิจกรรมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้

          โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิตได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน Summer ในหัวข้อ ""WATER" การเรียนรู้ถึงธรรมชาติ และระบบนิเวศ ใช้แนวทางการศึกษาและทฤษฏีการฟื้นฟูป่าธรรมชาติของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ ซึ่งเป็นป่าที่มนุษย์ฟื้นฟูขึ้นตามหลักการฟื้นฟูป่านิเวศ (ป่าธรรมชาติ) 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now