น้องๆปลอดภัย

        ฉีดพ่นกำจัดยุง วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเขตประเวศได้เข้ามาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกิ เช้าวันจันทร์นี้ คุณครูและบุคลากรทุกคนได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆ เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างและปลอดภัยต่อทุกคนในโรงเรียน

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now