top of page

น้องๆปลอดภัย

37151107_1758922607549198_34145084964926
37161494_1758923854215740_21289551247253
37154282_1758922660882526_67563336436872

        ฉีดพ่นกำจัดยุง วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเขตประเวศได้เข้ามาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกิ เช้าวันจันทร์นี้ คุณครูและบุคลากรทุกคนได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆ เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างและปลอดภัยต่อทุกคนในโรงเรียน

bottom of page