top of page

การเรียนเทควันโด

40756676_1837060359735422_90817373427162
40747828_1837060343068757_27828384177953
40683940_1837060669735391_61354266112997

                    โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิต จัดให้เด็กๆ ได้เรียนเทควันโด ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00-15.00 น. (ช่วง Special Class) ด้วยเห็นความสำคัญของการฝึกศิลปะการป้องกันตัวที่เด็กๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เทควันโด เป็นศิลปะการป้องกันตัว โดยการใช้มือและเท้า มีประโยชน์มากสำหรับเด็กๆ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้พัฒนาเรื่องการทรงตัว จากการยืนด้วยขาข้างเดียว พัฒนาความยืดหยุ่นและความคล่องตัว เช่น การเตะสูง การหมุนตัวเตะ เป็นต้น พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และระบบข้อต่อ เพราะต้องกระโดด เตะ ต่อย ได้ปัด ได้หมุนข้อมือ หมุนตัว ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่น และยังพัฒนาระบบต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้น

เทควันโดยังช่วยให้เด็กมีไหวพริบ คิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเบื้องต้นได้ ช่วยสร้างสมาธิ ทำให้สมองมีความจำดี ช่วยผ่อนคลายความเครียด ทำให้อารมณ์ดี ช่วยสร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

เทควันโด จึงเป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่กำลังเจริญเติบโต

bottom of page